Apie mus

Kontaktai:


Darželio labdaros ir paramos fondas:


Lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties įstaiga, kurioje veikia 11 vaikų ugdymo grupių:


Pedagogai:


Šventės:


Programos:

Lopšelis darželis tenkina svarbiausius vaiko poreikius – judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėja jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, siekia laiku reaguoti į tėvų poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu. Vaikams sudarytos sąlygos rinktis veiklą pagal pomėgius ir galias, lavėti tiek, kiek kiekvienas turi prigimtinių jėgų.
Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis įstaigoje parengta ir patvirtinta lopšelio-darželio „Zylutė“ programa.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2014).

Ugdomąjį procesą papildo tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochis“.

 


Prisiminkime 2019-2020 m.m.

 

Kaip smagu prisiminti praėjusius mokslo metus. Mes išmokome dirbti komandoje, rengti projektus, drauge keliauti. Šiais metais išleidžiame grupę „Laivelis“ į mokyklą. Pedagogų darbas  nelengvas, geriausiems mūsų mokytojams įteiktos padėkos. „Covid-19“ tapo mums dideliu iššūkiu. Bet nebūna to blogo, kuris neišeitų į gera. Pedagogai mokėsi dirbti nuotoliniu būdu. Iškilo daug sunkumų, bet mes juos įveikėme. Karantino metu mes atlikome daug darbų: darželio teritorijoje pakeisti visi šviestuvai, vaikišku inventoriumi papildytos žaidimų aikštelės, atnaujinta darželio fojė. Kadangi darželio teritorijoje auga daug senų medžių, turėjome juos apgenėti. Tai buvo daroma karantino metu, kai darželyje vaikų nebuvo. Suremontuotos dvi darželio grupės. Vaikai džiaugiasi gražiais vonios kambariais. Kainavo nemažai. Darželio administracija stengiasi aprūpinti vaikučius ir darbuotojus visomis reikalingomis higienos priemonėmis „Covid-19“ profilaktikai. Planuota išvyka į Pakruojo dvarą, kur vyksta gėlių festivalis.

Linkime visiems sveikatos, stiprybės, tarpusavio supratimo.

 

                                                                                           Darželio taryba

 

Direktorė