Apie mus

Kontaktai:


Darželio labdaros ir paramos fondas:


Lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties įstaiga, kurioje veikia 11 vaikų ugdymo grupių:


Pedagogai:


Šventės:


Programos:


Kokie mes šaunuoliai!

Auklėjamasis procesas darželyje vyksta visus metus. Bet mokslo metai – nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Taip ir prasidėjo 2015-2016 mokslo metai. Laikas apibendrinti I pusmetį. Jis apima rugsėjo – vasario mėn. Kaip mes dirbame? Mes ne tik dirbame, bet ir mokomės. Auklėtojos lanko kursus, seminarus, dalyvauja konferencijose, parodose. Mokomės informacinių technologijų, o taip pat, kaip dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. Kiekvieną mėnesį pas mus kviečiami svečiai. Tai aktoriai, muzikantai, kinas, cirkas ir t.t. Darželyje rengiamos parodėlės: „Pažink mane kitokią“, „Kalėdinė kojinė“, „Mano duonelė“. Jose dalyvauja darbuotojai, vaikai, tėvai ir kiti miesto darželiai. O kiek renginių pravesta! Šventė, skirta rugsėjo 1-ajai, Mokytojo dienai, Sausio 13-osios, vasario 16-osios dienos minėjimai. Vaikučiai pamilo Valentino dieną. Puikiai praėjo Kalėdų šventės. Miesto mastu vyko atvira veikla „Roždestvenskije sviatki“. Kartu su ansambliu „Arinuška“ sutikome „Roždestvo“. Mes labai džiaugiamės tokia partneryste.

Kiekviena grupė ruošia savo projektus. Vienas iš jų – „Trys Karaliai“. Dabar ateina laikas ruoštis „Užgavėnėms“, gaminti kaukes. Mes pakviesti į svečius, į darželį-mokyklą „Berželis“ dalyvauti parodoje „Morė“, buvome darželyje „Žiedas“, kur dalyvavome festivalyje. Vaikai aplankė Žaislų muziejų.

O kiek turėjome metodinių susitikimų, pedagogų posėdžių, atestacinės komisijos posėdžių, tėvų susirinkimų, direktorės pasiruošimas atestacijai ir t.t.!

Štai kaip gyvena darželis „Zylutė“. Ačiū visam kolektyvui, tėvams, dalyvaujantiems mūsų veikloje.

O dar mūsų laukia II pusmetis – įdomus ir kūrybingas.

Antrasis pusmetis mūsų darželyje taip pat buvo užimtas. Prasidėjo jis kovo mėnesį ir baigsis rugpjūčio mėn. Kovo mėn. darželyje buvo minima Kovo 8-oji. Buvo malonu, kai darželio tarybos pirmininkas Adomas Ūselis pasveikino visas darželio moteris su švente ir padovanojo gėlių. Vaikučiai paruošė mamytėms sveikinimo atvirutes, kurias įteikė per rytmetį. Grupės „Motyliok“ vaikai dalyvavo festivalyje „Dažnutės 2016“, kuris vyko Ateities vidurinėje mokykloje. Visos valstybinės šventės darželyje švenčiamos. Viena iš jų – Kovo 11-osios minėjimas. Šį renginį organizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Judita Baronėnienė. Vyresniųjų grupių vaikai buvo pakviesti į salę. Mes taip pat švenčiame Velykas, Pascha, Velkanoc. Darželyje buvo surengta parodėlė „Jaico Faberže“, kurioje dalyvavo vaikų tėvai. Organizatorė – grupės „Miki Maus“ auklėtoja Galina Baran. Tėveliams patinka dalyvauti darželio veikloje. Balandis – švaros mėnuo. Tvarkoma teritorija, auklėtojos sėja ir augina gėles ant palangių, kurias po to sodina lauke. Šiais metais grupėse buvo sodinami moliūgai. Taip mes ruošėmės respublikiniam projektui „Geltonasis traukinukas keliauja per Lietuvą“. Rezultatus sužinosime spalio mėnesį. Aktyviai projektui ruošėsi auklėtojos Irena Dubonosova, Marija Raksa. Paskutinis renginys balandžio mėn. buvo atvira veikla metodinio būrelio „Versmė“ darželiams tema „Zylutės išskrenda iš lizdo“. 38 vaikai parodė save per muzikinę veiklą. Atsiliepimai kitų darželių buvo labai geri. Gegužė – paskutinis mokslo metų mėnuo. Šį mėnesį vyresnieji vaikai važiuoja į ekskursijas, pvz., į Gedimino pilį, Trakus. Gegužės mėn. pravesta daug edukacinių pamokėlių. Vaikai susipažino su ropliais, vabzdžiais. Mokslo metai baigėsi ne tik vaikams, bet ir auklėtojoms. Nepamirštamus įspūdžius paliko kelionė į Rusiją su asociacija „Slavianskij venok“. Penkios auklėtojos patobulino savo žinias: aplankė dvi mokyklas ir vaikų darželį. Susipažino su miestais Kostroma, Tverė, Jaroslavliu, Maskva, Velikije Luki. Kodėl man patinka gegužė? Todėl, kad visos mamos švenčia savo dieną ir vaikučiai jas sveikina. Šis mėnuo – išleistuvių į mokyklą metas. Trys grupės išleistos į mokyklą. Tai jau 39-oji karta. Įspūdingai praėjo šventės grupėse „Vesole Misiaki“, „Laivelis“, „Raduga“, „Saulutė“. Visi vaikai gavo dovanėles. Gegužės pabaigoje apibendrinta darželio pedagoginė veikla. Auklėjamoji veikla tęsiasi visą vasarą. Nuo birželio prasideda auklėtojų atostogos. Tai vargas tėvams. Tėvelius pradžiugino koncertas birželio 7 d., kurį organizavo vadovai Jaunius ir Jelena Kasperavičiai. Šokis „Flamenko“ sužavėjo visus. Birželį šventėme Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Šventę organizavo auklėtojos Galina Bedulskaja, Irina Sankovskaja kartu su meninio ugdymo pedagoge Marija Kozlovskaja. O kokia nuostabi šventė „Joninės“. Šventė vyko lauke, dalyvavo visas darželis. Liepos mėn. vaikams buvo organizuotas koncertėlis su grupe „Tonika“. Dauguma vaikų atostogauja. Darželyje prasidėjo remontas. Tvarkomos grupės „Miki Maus“, „Vieversėliai“. Remontuojama virtuvė. O remontuoti reikia be galo daug.

Dabar Jūs žinosite, kaip gyvena darželis „Zylutė“ visus metus.

Direktorė