Informacija tėveliams

Informacija tėvams!

Direktorė E. Rynkevičienė

Tėvų priėmimo valandos:

Pirmadieniais nuo 9 val. iki 12 val.

Penktadieniais nuo 15 val. iki 17 val.


INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2017-2018 M. GIMIMO VAIKŲ TĖVAMS

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau – PU) pakeitimai:
* PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 d. ar iki rugsėjo
1 d.;
* PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai;
* Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo;
* Jei vaikui PU teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, rekomenduojama PU
kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;
* Tėvams, kai PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU kartojimo ar
mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai vertinami pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija dėl PU kartojimo antrus metus arba
ugdymo pirmoje klasėje.
* Prašymai raštu nuo 2023 m. sausio 2 iki 31 d. dėl PU teikiami darželio direktoriui:
– Vaikas 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti
metais PU);
– Jei vaikas 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal
PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki
rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę
Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandos PU, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo
gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl
tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1
d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.
Dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. ugdymosi pagal PU – rekomenduojama
taip pat kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.
Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad priešmokyklinis
ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos
vaikui yra suėję 5 metai, išskyrus kelias išimtis. Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d.
sueina 6 metai, pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą.


Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur (dabar 2,20 Eur); 

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur);

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53 Eur); 

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas: 

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur); 

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur (dabar 2,80 Eur); 

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53), vakarienei – 0,84 Eur (dabar 0,31 Eur); 

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: 

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur (dabar 1,70 Eur); 

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur (dabar 1,90 Eur); 

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur.)“ .

 

sprendimas maitinimo įkainių

——————————————————————

 

L.E.P. DIREKTORĖS DANUTOS VOITECHOVIČ                                                                                                                                                    

Tėvų priėmimo valandos: 

pirmadienį 7.30–9.30 val.

trečiadienį 15.00–17.30 val.


 

Gerb. tėveliai,

 

Siunčiame pranešimą ir kvietimą registruoti vaikus nuo 5 metų skiepams nuo COVID-19. 

https://vilnius.lt/lt/2021/12/09/daugiau-kaip-43-tukst-mazuju-vilnieciu-kvieciami-skiepytis-nuo-covid-19/

 

Paprastai ir patogiai užregistruoti vaiką skiepui jų tėvai (globėjai) gali internetu – www.vakcina.vilnius.lt arba www.koronastop.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1808.


 

Vaikų valgiaraščiai


 

INFORMACIJA TĖVAMS, (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), DARBUOTJAMS.

Jeigu Jūs ar Jūsų vaikas  turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtintas Covid-19 liga.

 

  1. Likite namuose ir laukite NVSC specialistų skambučių.
  2. Telefonu informuokite ugdymo įstaigos vadovą/us arba atsakingus asmenis apie jūsų vaiko didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu.
  3. NVSV specialistai susisieks su Jumis per 24 val. Nuo informacijos gavimo, jeigu nesulaukėte skambučio iš NVSC , užpildykite Sąlytį turėjusių asmenų anketą adresu salyti turejusiu asmenu anketa arba kreipkitės telefono numeriu (8-5)2649676 (Pirmadienį-ketvirtadienį: 8:00-17:00, Penktadienį 8:00-15:45 bei savaitgaliais 8:00-17:00 val. Kai su jumis susisieks NVSC Specialistas, pateikite jam visą informaciją bei vykdykite jo rekomendacijas.
  4. Saviizoliacijos laikotarpį nustatys su Jumis susisiekęs NVSC specialistas.
  5. Jei izoliavimo laikotarpiu pasireikštų bent vienas iš ūmios virusinės  kvėpavimo takų infekcijos požymių ( karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba į Karštają koronos viruso liniją telefonu 1808 , informuokite apie susirgimo aplinkybes  ( Turėtą sąlytį su sergančiuoju) ir vykdykite medikų rekomendacijas.
  6. Daugiau informacijos apie saviizoliaciją galite rasti Asmenų,sergančių COVID-19 liga(koronaviruso infekcija), asmenų,įtariamų, kad serga COVID-19 liga(koronaviruso  infekcija), asmenų,turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės nustatytose ptalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020m. Kovo 12d. Įsakymu Nr. V-352” Dėl asmenų,sergančių COVID-19 liga (koronoviruso infekcija).

                                                                    

 Parengė:

 


 

Gerb. Tėveliai,

 

atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike  nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų  su savo grupių pedagogais.

Artimiausiu metu auklėtojos pateiks papildomą informaciją, kokiu būdu su Jumis bus bendradarbiaujama (platformoje, el. paštu, telefonu ar kt.), kur bus skelbiamos užduotėlės, kaip vyks grįžtamasis ryšys ir sprendžiami kiti su ugdymu susiję klausimai. Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!

 

 

Savivaldybė informuoja: 

 

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą. 

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką). 

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

 

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

 

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

 

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

 

 Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

 

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

 

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

 

Linkime sklandaus darbo!

Maloniai, vicemerė Edita Tamošiūniatė

 


Tėvelių (globėjų) dėmesiui,

jeigu šiuo metu jūs netekote darbo, neturite pajamų ir norėtumėte gauti socialinę paramą, turėtumėte vadovautis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija:

Į Socialinių išmokų skyrių vilniečiai gali kreiptis dėl socialinės pašalpos, jei vieno šeimos nario vidutinės mėnesio pajamos neviršija 125 Eur, turimas turtas neviršija nustatyto turto vertės normatyvo ir visi šeimos nariai atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo reikalavimus dėl užimtumo (dirba, mokosi, augina vaiką iki 3 m., kt.).

Prašymus skirti socialines išmokas Socialinių išmokų skyriui galima pateikti:

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, Vilnius.