Lietuva vaiko širdyje

Lietuvos Kraštas

 

Lietuva – garsi šalis

Vilniuje turi pilį,

Prie Šiaulių dar Kryžių kalną,

Klaipėdoje – jūrų uostą.

Lietuva – tai mano kraštas,

Gera čia gyventi.

Daug čia upių, ežerų

Ir žalių miškų.

 

   Kartą man buvo užduotas išvykstančio gyventi į Angliją vaiko klausimas – „Mokytoja, kaip man, gyvenant svetimoje šalyje, nepamiršti mūsų Lietuvėlės?. Taip gymė pirmą kartą mintis organizuoti virtualinį Respublikinį projektą  „Lietuva vaiko širdyje“.

   Vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas – atsakingas darbas, reikalaujantis nuolatinio  dėmesio ir pastangų . Tai – vertybių ugdymas. Mes nuolatos kalbame su vaikais apie mūsų Lietuvą, apie joje gyvenusius ir gyvenančius žmones, kurie visais laikais garsino šalį. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai puikiai supranta kad valstybę kuriame MES. Turime visi prisidėti, kad būtu gerą čia gyventi, dirbti ir  mylėti. Pedagogo autoritetas daro įtaką auklėtiniams ir nuo mūsų priklauso, ar sugebėsime užauginti atsakingą pilietį, kuris mylės ir brangins savo Tėvynę.

  Šiandien projektas vienas iš svarbiausiu ugdymo galimybių kuriame naudojami ir įgyvendindami STE(A)M metodai. Mūsų Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“ parengė tęstinį virtualų Respublikinį projektą  „Lietuva vaiko širdyje“,  kuris suteikė pedagogams ir jų ugdytiniams galimybę pasidalinti gerąją patirtimi iš visos šalies. Respublikiniame projekte kvietėme dalyvauti šalies ikimokiklinio ir prišmokyklinio ugdymo įstaigas. Faceebuk grupėje  „Lietuva vaiko širdyje“ buvo pristatita daug nuotraukų kuriuose pavaizdoti gražiausi mūsų Lietuvos miestai, miesteliai ir gyvenimo vietoves. Dalyvavo 193 pedagogų iš 127 ugdymo įstaigų .

      Mes, projekto organizatorės dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą tikimės kad projektas tai tik pradžia tolimesniam vaikų domėjimuisi jų šalies miestais, miesteliais ir gyvenimo vietovėmis. 

 

Žana Mackevič  ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkė

Jelena Chvostova  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė