Metinės ataskaitos

Vadovu vertinimo išvada 2018

Metinės veiklos ataskaita I pusmetis 2017

Metinės veiklos ataskaita II pusmetis 2017

Metinės veiklos ataskaita 2014-2015 m.m

 

wwwww