Nuotolinio fizinio lavinimo planas ir rekomendacijos