„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

 

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

 

Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że nasze przedszkole w roku 2022  otrzymało dotację w sumie  1929,67 eur.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione gry, instrumenty muzyczne, manipulacyjna ściana sensoryczna oraz pomoce edukacyjne. Dzięki wsparciu dzieci będą mogły ćwiczyć kompetencje poznawcze, zdolności manipulacyjne i zdolność uczenia się.Labai džiaugiamės ir esame dėkingi, kad šiemet iš „Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie“ gavome finansavimą 1929,67 eur. Savo ugdytiniams įsigijome žaidimus, muzikinius instrumentus, manipuliacinė – sensorinė sienelė, edukacinės priemones. Paramos dėka vaikai lavins savo pažinimo kompetencijas, manipuliavimo įgūdžius ir mokymosi gebėjimus.