Savivalda

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2022-03-21, Nr. 30-684/22): 

Pirmininkė Danuta Voitechovič – direktorės pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

Narė : Galina Bedulskaja – Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Jelena Chvostova – mokytoja metodininkė, delegavo pedagogų taryba,

Irena Dubonosova – mokytoja metodininkė, delegavo pedagogų taryba,

Irina Sankovskaja – vyresn. auklėtoja, delegavo pedagogų taryba,

Steigėjo deleguota atstovė Graciana Jagello. 

 

 

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

 (patvirtinta direktoriaus ĮSAK. 2021-12-28, Nr. V-130):

 

Komisijos pirmininkė – Galina Bedulskaja – Priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai :

Danuta Voitechovič – l. e. p. direktorė;

Irina Sankovskaja – mokytoja;

Irina Semaško – mokytoja;

Elena Jefimenko – sekretorė.

 

 

Lopšelio-darželio „Zylutė“ taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2022-01-11, Nr. V-08)

 

Pirmininkas – Iryna Dagelis, tėvų atstovas.

Sekretorius – Regina Danovska, mokytoja.

Nariai:

Marija Kozlovskaja – meninio ugdymo pedagogė,

Irena Dubonosova – mokytoja,

Galina Bedulskaja – mokytoja,

Vaiva Repšienė – ugdytinio mama (gr. „Laivelis“),

Agnė Galubauskienė – ugdytinio mama (gr. „Žvirbliukai“),

Diana Michalkevič – ugdytinio mama (gr. „Vesole Misiaki“).

 

 

Lopšelio-darželio „Zylutė“ darbo taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2022-05-30, Nr. V-74)

Zofija Kacilovič – pirmininkė;

Regina Matulevič – sekretorė;

Violeta Judicka – narė.