Savivalda

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2020-11-3, Nr. V-49): 

Pirmininkė – direktorė Galina Buto

Nariai:

Jelena Chvostova – mokytoja metodininkė, delegavo pedagogų taryba,

Galina Bedulskaja – mokytoja metodininkė, delegavo įstaigos taryba,  

Irena Dubonosova – mokytoja metodininkė, delegavo pedagogų taryba,

Irina Sankovskaja – vyresn. auklėtoja, delegavo pedagogų taryba,

Marija Novokunskienė – vyresn. logopedė, delegavo darbo taryba,

Steigėjo deleguota atstovė Dovilė Janušauskaitė. 

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

 (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-09-21, Nr. V-90):

 

Komisijos pirmininkė – Marija Novokunskienė – logopedė,

Nariai :

Danuta Voitechovič – direktorės pavaduotoja ugdymui;

Galina Bedulskaja – mokytoja;

Irina Sankovskaja – mokytoja;

Irina Semaško – mokytoja.

 

Lopšelio-darželio „Zylutė“ taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2020-11-16, Nr. V-67)

 

Pirmininkas – Iryna Dagelis, tėvų atstovas.

Sekretorius – Danuta Voitechovič, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Marija Kozlovskaja – meninio ugdymo pedagogė,

Irena Dubonosova – mokytoja,

Galina Bedulskaja – mokytoja,

Milda Guobienė – ugdytinio mama (gr. „Laivelis“),

Ieva Papiningienė – ugdytinio mama (gr. „Nykštukai“),

Diana Michalkevič – ugdytinio mama (gr. „MikiMaus“).

 

Lopšelio-darželio „Zylutė“ darbo taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-01-02, Nr. V-02)

Marija Novokunskienė – pirmininkė;

Lina Belkevičienė – sekretorė;

Danuta Voitechovič – narė.