Savivalda

 

DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI 2018m.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-09-21, Nr. V-89): 

Pirmininkė – direktorė Galina Buto

Direktores veiklos uzduotys-1

Direktores veiklos uzduotys-2

 

Nariai:

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

 (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-09-21, Nr. V-90):

Komisijos pirmininkė – Marija Novokunskienė – logopedė,

Nariai :

 

 

Lopšelio-darželio „Zylutė“ taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-09-21, Nr. V-89)

Nariai:

 

Lopšelio-darželio „Zylutė“ darbo taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-01-02, Nr. V-02)