Savivalda

 

DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI 2018m.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2015-10-21, Nr. V-84):

 

Pirmininkė – direktorė Galina Buto

Direktores veiklos uzduotys-1

Direktores veiklos uzduotys-2

Nariai:

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

 (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2017-09-21, Nr. V-99):

Komisijos pirmininkė – Marija Novokunskienė – logopedė,

Nariai :

Lopšelio-darželio „Zylutė“ taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2016-11-25, Nr. V-144/1)

Pirmininkas – Adomas Ūselis, ugdytinio tėvas

Sekretorius – Justina Malevska, ugdytinės mama

Nariai:

Lopšelio-darželio „Zylutė“ darbo taryba

(patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-01-02, Nr. V-02)

Marija Novokunskienė – pirminkė;

Lina Belkevičienė – sekretorė;