Vaikų priėmimo tvarka

Į lopšelį-darželį „Zylutė“ vaikų priėmimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-603 Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-303 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo:

PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA:

 

Prašymai į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes, centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/.