VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBELIŲ PARODA ,,Mano draugas katinas“

PATVIRTINTA

                                                Vilniaus lopšelio-darželio “Zylutė”

direktorės Galinos Buto,

2021-02-8 d., įsakymas V-16

 

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBELIŲ PARODA

,,Mano draugas katinas“

 

NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Virtualios ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda ,,Mano draugas katinas“ (toliau-Virtuali paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
 2. Virtualią parodą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis ,,Zylutė“. Virtualios parodos koordinatorė pavaduotoja Danuta Vojtechovič. Parodą rengia ir organizuoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Irena Dubonosova.
 3. Virtualios parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio ,,Zylutė“ tinklalapyje www.ldzylute.lt.

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Virtualios parodos tikslas-siekti nuolatinio ikimokyklinių įstaigų ugdytinių meninės kompetencijos, kūrybiškumo ir meninės saviraiškos skatinimo, ugdyti vaiko kūrybinius gebėjimus, skiepyti meilę augintiniems.
 2. Uždaviniai:

5.1 Inicijuoti kūrybinių darbų parodą, skatinant praplėsti vaikų meninę veiklą ir suteikti teigiamų emocijų;

5.2 Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, išradingumą, vaizduotę, fantazijas;

5.3 Plėsti supratimą apie katino išvaizda;

 

DALYVIAI

 

 1. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai.

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Kūrybiniai darbeliai pagaminti iš įvairiu buitinių medžiagų ar kitomis priemonėmis (siūlai, audiniai, skiautės, gimtinė medžiaga, plastilino, spalvoto popieriaus amatai)
 2. Parodai reikia nufotografuoti kūrybini darbeli kuris atsispindi parodos temą.
 3. Darbelių skaičius iki 2 nuotraukų.
 4. Parodai darbelių nuotraukos turi būti ryškios, geros kokybės.
 5. Nuotraukos siųsti iki 2021 m. kovo 5 d. el. paštu irena.dubonosova@gmail.com -virtualiai parodai ,,Mano draugas katinas“ (būtina dalyvio anketa).
 6. Virtualios parodos pristatymas bus eksponuojamos à www.facebook.com/groups/manodraugaskatinas/
 7. Iškilus klausimams informacija teikiama telefonu +37061848436 (ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Irena Dubonosova) ir el. paštu irena.dubonosova@gmail.com

 

 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. Visos parodos dalyviai bus apdovanoti Vilniaus lopšelio-darželio ,,Zylutė“ direktoriaus padėkos raštais. Padėkos raštai bus išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu.

 

 

 

BAIGIAMASIS NUOSTATOS

 

 1. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukos pateikę asmenys.
 2. Visą informaciją apie parodą teikia:

16.1 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Dubonosova tel. +37061848436, el. paštu irena.dubonosova@gmail.com

16.2 Parodos koordinatorė Danuta Vojtechovič,tel.865816030

 

                                                                                                                                    Priedas nr.1

 

 

ĮSTAIGŲ FOTOGRAFIJŲ VIRTUALI PARODA

,,Mano draugas katinas“

DALYVIO ANKETA

Autorius vardas, pavardė

 

Pedagogo vardas, pavardė

 

Ugdymo įstaiga

 

Nuotraukos pavadinimas

 

Pedagogo elektroninis paštas